โปรเจคของเรา


KONAYUKI PLUS

Loading...


ดาวน์โหลด   มีอะไรใหม่   วิธีใช้

เวอร์ชั่น 1.1.6955.38990 อัพเดตเมื่อ 17/01/2019Konayuki Encoder

โปรแกรม Konayuki Encoder เป็นโปรแกรมเอ็นโค้ดสำหรับทำ Hardsub ที่จะช่วยแก้ปัญหารบกวนใจสำหรับแฟนซับทุกท่านให้หมดไป


ดาวน์โหลด   มีอะไรใหม่   วิธีใช้

เวอร์ชั่น Loading... อัพเดตเมื่อ Loading...Konayuki Lefiya

โปรแกรม Konayuki Lefiya เป็นโปรแกรมทำคอมเม้นให้ซับอังกฤษสำหรับอำนวยความสะดวกให้คนตรวจสอบซับ (QC)


ดาวน์โหลด   มีอะไรใหม่   วิธีใช้

เวอร์ชั่น Loading... อัพเดตเมื่อ Loading...เรื่องราวของเรา


Konayuki.moe

We're Anime lover and we want to help Fansub. First, we look at the most classic problem for Fansub it is encoding problem, for instance, encoding is complicated, subtitle sliding from frame to frame, subtitle invalid display and more. So, we made Konayuki Encoder fix all the problems and you can totally forget about it. In the future, we will bring the new tools to help Fansub as much as we can.


V=1.1.6955.38990 / API=2019.01.17.00.10.02

UPDATE
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.6.5
- Update API V.2019.01.17.00.10.02

CHANGE
- Change save directory of the ffindex cache.

17/01/2019
Minor Update

V=1.1.6842.30804 / API=2018.12.18.14.43.57

UPDATE
- Update AviSynth+ r2772-MT

FIX
- Fix: Expr: possible Expr x64 crash under specific memory circumstances (AVX2 only).
- Fix: Expr: safer code for internal variables "Store and pop from stack"

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 🥳

21/12/2018
Hot Update

V=1.1.6842.30804 / API=2018.12.18.14.43.57

UPDATE
- Update FFmpeg 4.1.0
- Update AviSynth+ r2768-MT
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.6.0
- Update API V.2018.12.18.14.43.57
- Add more fonts to the Fonts Finder.

FIX
- Fix preview jerky when using any image on the video such as Intro or Endcard.

19/12/2018
Minor Update

V=1.1.6842.30804 / API=2018.10.23.07.11.49

UPDATE
- Update XY-VSFilter 1.8.3.0
- Update SVP 4.2.0.145
- Update MPV 2018-10-02
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.5.2
- Update Motion Interpolation (60FPS) Support GPU.
- Improve Motion Interpolation (60FPS) Profile: Smooth, Overlap.

23/10/2018
Minor Update

V=1.1.6842.30804 / API=2018.06.02.12.11.13

UPDATE
- Update XY-VSFilter 1.7.18.0
- Update VSFilterMod 1.1.92.0, r5.2
- Update Masktools2 2.2.18
- Update MPV 2018-07-31
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.4.5
- Update MediaInfo 18.8.1.0

FIX
- Improve startup performance.

24/09/2018
Minor Update

V=1.1.6714.6994 / API=2018.06.02.12.11.13

UPDATE
- Update FFmpeg 4.0.2
- Update VSFilterMod 1.1.92.0, r5.1

01/08/2018
Minor Update

V=1.1.6714.6994 / API=2018.06.02.12.11.13

UPDATE
- Update FFmpeg 4.0.1
- Update AviSynth+ r2728-MT.
- Update Masktools2 2.2.17
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.3.0

17/07/2018
Minor Update

V=1.1.6714.6994 / API=2018.05.20.03.50.41

UPDATE
- Update Português-Brazilian language.
[Special Thanks to Madao Fansub]

FIX
- Fix API bug. (11/05/2018)
[Special Thanks to TABEE]
- Fix incorrect audio track.
- Fix preview toggle bug.
- Fix font finder bug.
- Fix detail not update upon selection.

20/05/2018
Minor Update

V=1.1.6695.37604 / API=2018.05.01.05.24.14

NEW
- Add all-new build-in player with real-time renderer.
- Add automatic VSFilter selection.
[Special Thanks to ChokeChoke-Fansub]
- Add automatic subtitle's timing correction for all RAW files.
- Add automatic subtitle's font finder from the server.
- New CPU extension AVX-512/ZMM support.

UPDATE
- KONAYUKI PLUS fully running on a 64-Bit OS.
- Update FFmpeg 4.0 (Release)
- Update AMD Encoder release version.
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.1.0
- Update KONAYUKI SETUP 01.05.‎2018
- Update aWarpSharpMT 2.0.1
- Improve API performance.
- Improve the tooltip explanation.

CHANGE
- Merge KONAYUKI INFO into the KONAYUKI PLUS.

FIX
- Fix GUI bug with High DPI monitor.
- Fix API bug.
- Hot Fix.

01/05/2018
Major Update

V=1.0.6678.29519 / API=2018.04.14.15.40.40

NEW
- Add aWarpSharpMT 2.0 for "Warp Sharp" in video enhancer.
- Add support GPU encoder with mosquito noise remover.
- Add auto-detect and convert HDR to SDR.

UPDATE
- Separate VSFilter between OP and ED for Karaoke.
[From ChokeChoke-Fansub's Request]

CHANGE
- Change aWarpSharp filter to aWarpSharpMT for better performance.
- Improve the tooltip explanation of quality track bar.

FIX
- Fix config saving bug.
- Fix GUI bug.

14/04/2018
Minor Update

V=1.0.6663.40004 / API=2018.03.30.22.21.25

NEW
- Add audio Sample Rate converter.
[From Onigiri-FS's Request]
- Add translator's name and flag at the tooltip language selection.
- Add user confirmation about video enhancer and special option.
- AviSynth+ error message supports multi-language.
[From Madao Fansub's Request]
- HotKey overlay supports multi-language.
[From Madao Fansub's Request]

UPDATE
- Support the Português-Brazilian language.
[Special Thanks to Madao Fansub]
- Update AviSynth+ r2664-MT.
- Update VSFilterMod 1.1.92.0
- Update KONAYUKI INFO version 1.0.6661.28400

FIX
- Fix preview's time calculator bug with Intro/EndCard.
- Fix bug loading JSON file.
- Fix splash screen loading bug.
- Fix intellectual property protection that confusing some anti-viruses.
[Report by Alorks] Check by VirusTotal

30/03/2018
Major Update

V=1.0.6656.42371 / API=2018.03.23.20.50.26

UPDATE
- Update FFmpeg to "20180322-abf35af"
- Update FFplay to "3.4.2 (Release)"
- Update KONAYUKI INFO 1.0.6656.37658

CHANGE
- Rename "Changelog" to "What's New".
- Change the setting title bar color to pink.

FIX
- Fix bug with the number decimal separator for other countries.
[Special Thanks to Madao Fansub]
- XY-VSFilter's bug.

23/03/2018
Minor Update

V=1.0.6650.42838 / API=2018.03.19.12.02.56

UPDATE
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.0.5

FIX
- Fix some API bug.

20/03/2018
Minor Update

V=1.0.6650.42838 / API=2018.03.15.14.46.50

CHANGE
- Add custom output folder back in.

FIX
- Fix log dialog bug.
- Fix Software Encoder bug if close the preview while encoding.

18/03/2018
Minor Update

V=1.0.6650.8274 / API=2018.03.15.14.46.50

CHANGE
- Change name "Change-log" to "What's New"
- Now the "What's New" using website instead of plain text.
- Change information box title from clip name to details.

FIX
- Fix preview conflict with encode while indexing.
- Fix bug that can delete when indexing.

17/03/2018
Minor Update

V=1.0.6649.30988 / API=2018.03.15.14.46.50

NEW
- Introducing "KONAYUKI INFO" instead of plain Notepad.

CHANGE
- Custom output have been change from select folder to save file dialog.

FIX
- Fix the program not responding at startup for the fresh install computers.
- Fix error when play media if file have not been found.
- Fix MPC-HC video corruption for some people.
- Fix HEVC software encoder return skip with FLAC audio.
- Fix main path is different folder from main path in the project file.

16/03/2018
Major Update

V=1.0.6648.35795 / API=2018.03.15.14.46.50

FIX
- Hot Fix : Bug audio track with old project file.

15/03/2018
Minor Update

V=1.0.6648.29184 / API=2018.03.15.14.46.50

NEW
- Show progress while indexing.
- Add ability to select audio track.
- Add Software Encoder HEVC 10-bit
- Add "How to Use" button in the information menu.
- Support insertion of Intro/EndCard to the source audio with multi-channels up-to 10 channels.
[From Onigiri-FS's Request]

UPDATE
- Update FFmpeg 20180314-f706cdd
- Update FFplay 20180314-f706cdd

CHANGE
- Minimize the properties output.

FIX
- Fix conflict with another program that take control of codec.
[Special Thanks to JEDAi Encoder]
- Fix FFmpeg output file's MediaInfo with typos.
- Fix critical bug that consuming CPU when use Intro/EndCard video.
- Fix can't encode if not focusing to the list.
- Fix can't remove file from the list if the file was deleted after encoding error.

15/03/2018
Major Update

V=1.0.6646.2709 / API=2018.03.12.22.24.12

CHANGE
- Change folder name "language" to "languages".

FIX
- Fix changelog window bug.

13/03/2018
Minor Update

V=1.0.6645.41295 / API=2018.03.12.22.24.12

NEW
- Add changelog in the information menu.

UPDATE
- Update FFmpeg 20180312-939440a
- Update FFplay 20180312-939440a

CHANGE
- Minor change in API code.

12/03/2018
Minor Update

V=1.0.6645.28430 / API=2018.03.12.15.28.50

UPDATE
- Update from .Net Framework 4.6.2 to 4.7.1

CHANGE
- Support 64-Bit encoder from the test result show 50% increase in performance compare to 32Bit.
- Change C++ Redistributable to 64-Bit version.
- Change "Subtitle Remover" status to coming soon.
- Remove "Cross-Interlace" feature.

11/03/2018
Major Update

V=1.0.6643.35940 / API=2018.03.06.21.34.15

NEW
- Add duplicate button in queue's context menu.
- Add "After Completion" system in setting.
- Add support CPU's AVX2 instruction with "Resizers" algorithm.
- Add show status in the right-list.
[From JEDAi Encoder's Request]
- Support Intel GPU HEVC Encoder both 8Bit and 10Bit.
[Special Thanks to Pure's app]

UPDATE
- Update AviSynth+ r2636-MT.
- Update "Blur, Sharpen" algorithm with CPU's AVX2, SSE2 instruction speed up 1.35x to 1.5x on Intel i7-7770.
- Speed up converting from RGB24/RGB48 to Planar RGB(A) - SSSE3, approx. doubled fps.
- Enhanced VfW exporting Y416 (YUV444P16) with CPU's SSE2 instruction.

CHANGE
- Add timestamp at the end of output filename to prevent overwrite duplicate filename.
[From PeaLz-FS's Request]
- Optimize update system algorithm, decrease the load time.

FIX
- Fix can't import file with uppercase extension letter.
[Special Thanks to RubyFansub]
- Fix current setting not the refer to the select index of the list.
- Fix swap between FPS and speed.
- Fix update system bug.
- Fix FFmpeg AAC audio broken sound.
[Special Thanks to PeaLz-FS]

11/03/2018
Major Update

V=1.0.6639.40274 / API=2018.03.06.21.34.15

NEW
- Introduce encode by queues system.
- Add ability to save queues to project file as "Konayuki Project File [.kpj]"
- Add preview while encoding feature in the setting. [Default: Disable]
- Add GUI guide system to preview window.
- Add KONAYUKI PLUS encode's setting to output file's comment.
- Add multi-language tooltip.
- Add MediaInfo print-out in queue's context menu.
- Support subtitle filename for all languages.
- Support AMD GPU Encoder both H.264 and HEVC.
[Special Thanks to WindSky-Fs]

06/03/2018
First Version

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R4

- Fix bug.

03 March 2018
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R3_S7

- Update component.
- Fix bug.

21 January 2018
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R3_S6

- Update component.
- Fix bug. (Thank to Onigiri-FS)

25 December 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R3_S5

- Fix bug. (Thank to WindSky-Fs)

21 December 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R3_S4

- [Update] Smart Script v6.
- Performance improvement. - Fix bugs.

20 December 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R3_S3

- New error display design. (Thank to Season-Subs)
- Fix issue for some users. (Thank to JEDAi Encoder)
- [Update] Konayuki Setting.
- Fix bugs.

06 December 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R3_S2

- Fix Performance Issue. (Thank to JEDAi Encoder)

30 November 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R3_S

- NEW! Konayuki Setting (UI).
- Subtitle/Logo removal feature.
- Update Smart Script to version 5.
- Fix bug.

29 November 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R3

- Improvement and fix bug for 60FPS engine.
- Add Debanding feature to Smart Script Setting.
- Update Smart Script to version 4.
- Fix bug.

08 November 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R2

- Update to .Net Framework 4.5.2
- Website security update to TLS 1.2

30 October 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.1 R1

- Support NVIDIA GPU Encoder. (NVENC)
- Support HEVC with NVENC. (H.265)
- Support 10Bit color depth.
- Sound notification upon encode completion.
- Upscale to 4K is available on HEVC only.
- Compare Mode 4 (4K) now ready for encode!
- Fix some major bugs.

29 October 2017
Major Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R17_4

- Fix video logo bug. (Thank to NaTa Subtitle)
- Rewrite the core code of the logo engine.
- Fix some other bugs and typo.

24 October 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R17_3

- Ability to use custom logo name.
- Support transparent video RGBA 32Bit for logo.
- Improve HQ setting length for precision.
- Add fix old Anime tool, Fix_1. (Smart Script Setting)
- Update component.
- Fix bug.

23 October 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R17_2

- Fix bug. (Thank to Google Translate Fansub)

12 October 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R17

- Support subtitle srt/ssa/sup (PGS) extension.
- Support custom transition.
- All new 60FPS profile.
- New compare mode 4 and 5.
- New HQ feature ability to control color as your wish!
- Improved HQ setting from 0 up to 10.
- Fix bug.

10 October 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R16_2

-̶̶U̶n̶l̶o̶c̶k̶e̶d̶ ̶u̶p̶s̶c̶a̶l̶e̶ ̶t̶o̶ ̶4̶K̶.̶
- Improved encode profile.
- Fix bug. (Thank to RubyFansub)

26 September 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R16

- Improved performance 60FPS engine by 60%.
- Fix bug.

15 September 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R15

- Using DAR instead of SAR.
- New resize system.
- New compare mode system.
- Add CRC-32 to the default output file name.
- Fix Bug.

07 July 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R14

- Add automatic detect and fix interlaced video.
- Upgrade to AviSynth+ r2508.
- Fix Bug.

02 July 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R13

- Improve logo insert performance by 90%.
- Add more features in Smart Script Setting.
- Fix Bug.

20 June 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R12

- Upgrade to AviSynth+ r2506.
- Support Thai filename except subtitle file (.ass).
- Fix Bug.

13 June 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R11

- Upgrade to AviSynth+ r2487.

29 May 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0 R10

- Support AAC and WAV media extensions for music.
- Improve preview perfermance by 75%.
- Add more parameter.
- Fix AVS bug.

28 May 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.2.0

- All new UI with new icon.
- Move some setting from Smart Script Setting into UI.
- More parameters.
- Fix bugs

10 May 2017
Major Update

Konayuki Encoder 1.1.1.9

- Add Konayuki Sync Engine (KSE).
- Update to Smart Script v2.
- Add new parameters.

17 April 2017
Major Update

Konayuki Encoder 1.1.1.8

- Upgrade to AviSynth+ r2455.
- Add ability to enable frame interpolation for Smart Script.

17 April 2017
Major Update

Konayuki Encoder 1.1.1.7

- Add new parameters.
- Support MKV extension output.
- Support FLAC audio output.

14 March 2017
Major Update

Konayuki Encoder 1.1.1.6

- Add FPS indicator.
- Add time remaining meter.
- Extend video quality custom range. - Fix bugs

13 March 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.1.5

- Change default video quality to 20.
- Fix random error after encode.
- Fix tooltip to display 2,048 character.
- Fix error with AVI extension.
- Change the name of Config.txt to KonayukiConfig.txt.
- Add confirmation dialog after preview script.
- Support M2TS and JPEG extension input.
- Add link to support forum.
- Add Smart Script v1.
- Fix process duplicate bug.

03 March 2017
Major Update

Konayuki Encoder 1.1.1.4

- Add ability to change AAC audio bitrate from 128Kbps to 320Kbps.

01 March 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.1.3 R2

- Update Codec.
- Change DSS2 to DSS2Mod.
- Add more custom scripts.

23 January 2017
Minor Update

Konayuki Encoder 1.1.1.3

- Published to the public.
- Tested with 19 Fansubs.
- AVS Script v0.1 with 60 scripts in total.
- Add more parameters to the script.
- Remove the Trim function to fix subtitle accuracy issue.

21 January 2017
First Publish

Konayuki Lefiya 1.0.6654.26453

- Add full GUI.
- Drag and Drop file feature.

21/03/2018
Major Update

Konayuki Lefiya 1.0

- Published to the public.
- Add Konayuki Sync Engine (KSE).
- Convenience to use.

26/05/2017
First Publish