โปรเจคของเรา


KONAYUKI PLUS

Loading...


ดาวน์โหลด   มีอะไรใหม่   วิธีใช้

เวอร์ชั่น 2.0.7213.1875 อัพเดตเมื่อ 28/01/2021Konayuki Lefiya

โปรแกรม Konayuki Lefiya เป็นโปรแกรมทำคอมเม้นให้ซับอังกฤษสำหรับอำนวยความสะดวกให้คนตรวจสอบซับ (QC)ดาวน์โหลด   มีอะไรใหม่   วิธีใช้

เวอร์ชั่น Loading... อัพเดตเมื่อ Loading...เรื่องราวของเรา


Konayuki.moe

We're Anime lover and we want to help Fansub. First, we look at the most classic problem for Fansub it is encoding problem, for instance, encoding is complicated, subtitle sliding from frame to frame, subtitle invalid display and more. So, we made Konayuki Encoder fix all the problems and you can totally forget about it. In the future, we will bring the new tools to help Fansub as much as we can.


V=2.0.7213.1875 / API=2021.01.28.19.02.01

UPDATE
- Update API V.2021.01.28.19.02.01
- Update AviSynth+ 3.7.0
- Update FFmpeg 4.3.1-2021-01-26
- Update FFmpegSource2 v2.40.1282.9
- Update RgTools 1.1.7
- Update K-Lite Codec Pack Mega 15.9.9
FIX
- Fix : FFmpegSource2's argument.
[Special thanks to Prenses from AnimeWho?]
- Fix VP9 and AV1 decoder.

28/01/2021
Minor Update

V=2.0.7213.1875 / API=2019.10.01.00.40.41

UPDATE
- Update KNLMeansCL 1.1.1e
FIX
- Hot Fix : Mosquito Noise Remover
[Special thanks to NMT-Sub]

03/01/2021
Minor Update

V=2.0.7213.1875 / API=2019.10.01.00.40.41

UPDATE
- Update MSVC 2019 Redistributable
- Update AviSynth+ 3.6.1 r3300
- Update FFmpeg 4.3.1-2021-01-01
- Update K-Lite Codec Pack Mega 15.9.5

01/01/2021
Minor Update

V=2.0.7213.1875 / API=2019.10.01.00.40.41

NEW
- Add the Vietnamese language.
[Special thanks to KIOZ from Animuri Fansub]

UPDATE
- Update FFmpeg 4.3.1-2020-11-19
- Update FFmpegSource2 v2.40
- Update aWarpSharpMT 2.1.3
- Update Masktools2 2.2.26
- Update RgTools 1.0.7
- Update XY-VSFilter 3.2.0.805
- Update VSFilterMod 2.5.2.2, R5.2.3
- Update K-Lite Codec Pack Mega 15.9.4

FIX
- Fix minor bugs.

24/12/2020
Minor Update

V=2.0.7213.1875 / API=2019.10.01.00.40.41

NEW
- Automatically detect and correct the variable frame rate.
- Automatically detect and correct the video rotation.
- Automatically detect and correct the color range.
[Special thanks all of the above to Nep-A-Live]
- Add the Turkish language.
[Special thanks to Prenses from AnimeWho?]

UPDATE
- Update API V.2019.10.01.00.40.41
- Update FFmpeg 4.2.1
- Update K-Lite Codec Pack Mega 15.1.9
- Update aWarpSharpMT 2.1.2
- Update RgTools 0.98
- Update VSFilterMod 2.5.2.1, r5.2.1
- Update SVP 4.3.0.165

FIX
- Fix minor bugs.

01/10/2019
Major Update

V=2.0.6999.1012 / API=2019.03.06.01.43.00

NEW
- New feature; form transparent while dragging.
- New Konayuki Codec Updater 14.7.5.
- New Japanese language for a tooltip.
[Special thanks to rixia]

UPDATE
- Update FFmpeg 4.1.1
- Update API V.2019.03.06.01.43.00
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.7.5

FIX
- Fix minor bugs.

06/03/2019
Major Update

V=2.0.6975.1195 / API=2019.02.04.22.49.05

HAPPY CHINESE NEW YEAR 🎉

NEW
- Add new "Basic Troubleshooting" in the user manual.
[Special thanks to Aporiz Fansub]

UPDATE
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.7.0
- Update XY-VSFilter 1.8.4.6
- Update MediaInfo 18.12.0.0
- Update Warp Sharp filter, support AVX2, and AVX extensions.
- Update RgTools 0.97
- Update z.lib v2.8
- Update API V.2019.02.04.22.49.05
- Update user manual.
- Improve API both speed and stability.
- Improve Line Darkener algorithm.
- Improve Motion Interpolation (60FPS) algorithm.
- Improve Debanding algorithm.

CHANGE
- Change the scale value of Sharpen, Warp Sharp and Color Enhancer.
- Change overlay color of the compare mode to match the theme.
- Change menu "Send Feedback" to "Troubleshooting".

FIX
- Fix minor bugs.

05/02/2019
Major Update

V=2.0.6969.42315 / API=2019.01.30.22.49.56

CELEBRATE THE KONAYUKI PLUS 2.0 VERSION 🎊

NEW
- New Line Darkener algorithm.
- When opening the program while running will bring the window back again to prevent confusion.

UPDATE
- Support all languages, symbols for path and file name.
- Decoder supports most modern Codec including AOMedia Video 1 (AV1).
- Update API V.2019.01.30.22.49.56
- Update SVP 4.3.0.156
- Update encoder parameter.
- Update error messages with highlight the important messages.
- Update user manual.

FIX
- Fix critical and minor bugs.

30/01/2019
Major Update

V=1.2.6966.3011 / API=2019.01.27.03.05.51

NEW
- Add fallback decoder for modern Codec.
- Support more video container formats...
(.webm .mpeg .m2ts .ts)

UPDATE
- Update API V.2019.01.27.03.05.51

FIX
- Fix a bug that causes the program not responding randomly.
- Fix minor bugs.

27/01/2019
Major Update

V=1.1.6955.38990 / API=2019.01.17.00.10.02

UPDATE
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.6.5
- Update API V.2019.01.17.00.10.02

CHANGE
- Change save directory of the ffindex cache.

17/01/2019
Minor Update

V=1.1.6842.30804 / API=2018.12.18.14.43.57

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR 🎁

UPDATE
- Update AviSynth+ r2772-MT

FIX
- Fix: Expr: possible Expr x64 crash under specific memory circumstances (AVX2 only).
- Fix: Expr: safer code for internal variables "Store and pop from stack".

21/12/2018
Hot Update

V=1.1.6842.30804 / API=2018.12.18.14.43.57

UPDATE
- Update FFmpeg 4.1.0
- Update AviSynth+ r2768-MT
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.6.0
- Update API V.2018.12.18.14.43.57
- Add more fonts to the Fonts Finder.

FIX
- Fix preview jerky when using any image on the video such as Intro or Endcard.

19/12/2018
Minor Update

V=1.1.6842.30804 / API=2018.10.23.07.11.49

UPDATE
- Update XY-VSFilter 1.8.3.0
- Update SVP 4.2.0.145
- Update MPV 2018-10-02
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.5.2
- Update Motion Interpolation (60FPS) Support GPU.
- Improve Motion Interpolation (60FPS) Profile: Smooth, Overlap.

23/10/2018
Minor Update

V=1.1.6842.30804 / API=2018.06.02.12.11.13

UPDATE
- Update XY-VSFilter 1.7.18.0
- Update VSFilterMod 1.1.92.0, r5.2
- Update Masktools2 2.2.18
- Update MPV 2018-07-31
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.4.5
- Update MediaInfo 18.8.1.0

FIX
- Improve startup performance.

24/09/2018
Minor Update

V=1.1.6714.6994 / API=2018.06.02.12.11.13

UPDATE
- Update FFmpeg 4.0.2
- Update VSFilterMod 1.1.92.0, r5.1

01/08/2018
Minor Update

V=1.1.6714.6994 / API=2018.06.02.12.11.13

UPDATE
- Update FFmpeg 4.0.1
- Update AviSynth+ r2728-MT.
- Update Masktools2 2.2.17
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.3.0

17/07/2018
Minor Update

V=1.1.6714.6994 / API=2018.05.20.03.50.41

UPDATE
- Update Portugues-Brazilian language.
[Special thanks to Madao Fansub]

FIX
- Fix API bug. (11/05/2018)
[Special thanks to TABEE]
- Fix incorrect audio track.
- Fix preview toggle bug.
- Fix font finder bug.
- Fix detail not update upon selection.

20/05/2018
Minor Update

V=1.1.6695.37604 / API=2018.05.01.05.24.14

NEW
- Add all-new build-in player with real-time renderer.
- Add automatic VSFilter selection.
[Special thanks to ChokeChoke-Fansub]
- Add automatic subtitle's timing correction for all RAW files.
- Add automatic subtitle's font finder from the server.
- New CPU extension AVX-512/ZMM support.

UPDATE
- KONAYUKI PLUS fully running on a 64-Bit OS.
- Update FFmpeg 4.0 (Release)
- Update AMD Encoder release version.
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.1.0
- Update KONAYUKI SETUP 01.05.‎2018
- Update aWarpSharpMT 2.0.1
- Improve API performance.
- Improve the tooltip explanation.

CHANGE
- Merge KONAYUKI INFO into the KONAYUKI PLUS.

FIX
- Fix GUI bug with High DPI monitor.
- Fix API bug.
- Hot Fix.

01/05/2018
Major Update

V=1.0.6678.29519 / API=2018.04.14.15.40.40

NEW
- Add aWarpSharpMT 2.0 for "Warp Sharp" in video enhancer.
- Add support GPU encoder with mosquito noise remover.
- Add auto-detect and convert HDR to SDR.

UPDATE
- Separate VSFilter between OP and ED for Karaoke.
[From ChokeChoke-Fansub's Request]

CHANGE
- Change aWarpSharp filter to aWarpSharpMT for better performance.
- Improve the tooltip explanation of quality track bar.

FIX
- Fix config saving bug.
- Fix GUI bug.

14/04/2018
Minor Update

V=1.0.6663.40004 / API=2018.03.30.22.21.25

NEW
- Add audio Sample Rate converter.
[From Onigiri-FS's Request]
- Add translator's name and flag at the tooltip language selection.
- Add user confirmation about video enhancer and special option.
- AviSynth+ error message supports multi-language.
[From Madao Fansub's Request]
- HotKey overlay supports multi-language.
[From Madao Fansub's Request]

UPDATE
- Support the Portugues-Brazilian language.
[Special thanks to Madao Fansub]
- Update AviSynth+ r2664-MT.
- Update VSFilterMod 1.1.92.0
- Update KONAYUKI INFO version 1.0.6661.28400

FIX
- Fix preview's time calculator bug with Intro/EndCard.
- Fix bug loading JSON file.
- Fix splash screen loading bug.
- Fix intellectual property protection that confusing some anti-viruses.
[Report by Alorks] Check by VirusTotal

30/03/2018
Major Update

V=1.0.6656.42371 / API=2018.03.23.20.50.26

UPDATE
- Update FFmpeg to "20180322-abf35af"
- Update FFplay to "3.4.2 (Release)"
- Update KONAYUKI INFO 1.0.6656.37658

CHANGE
- Rename "Changelog" to "What's New".
- Change the setting title bar color to pink.

FIX
- Fix bug with the number decimal separator for other countries.
[Special thanks to Madao Fansub]
- XY-VSFilter's bug.

23/03/2018
Minor Update

V=1.0.6650.42838 / API=2018.03.19.12.02.56

UPDATE
- Update K-Lite Codec Pack Mega 14.0.5

FIX
- Fix some API bug.

20/03/2018
Minor Update

V=1.0.6650.42838 / API=2018.03.15.14.46.50

CHANGE
- Add custom output folder back in.

FIX
- Fix log dialog bug.
- Fix Software Encoder bug if close the preview while encoding.

18/03/2018
Minor Update

V=1.0.6650.8274 / API=2018.03.15.14.46.50

CHANGE
- Change name "Change-log" to "What's New"
- Now the "What's New" using website instead of plain text.
- Change information box title from clip name to details.

FIX
- Fix preview conflict with encode while indexing.
- Fix bug that can delete when indexing.

17/03/2018
Minor Update

V=1.0.6649.30988 / API=2018.03.15.14.46.50

NEW
- Introducing "KONAYUKI INFO" instead of plain Notepad.

CHANGE
- Custom output have been change from select folder to save file dialog.

FIX
- Fix the program not responding at startup for the fresh install computers.
- Fix error when play media if file have not been found.
- Fix MPC-HC video corruption for some people.
- Fix HEVC software encoder return skip with FLAC audio.
- Fix main path is different folder from main path in the project file.

16/03/2018
Major Update

V=1.0.6648.35795 / API=2018.03.15.14.46.50

FIX
- Hot Fix : Bug audio track with old project file.

15/03/2018
Minor Update

V=1.0.6648.29184 / API=2018.03.15.14.46.50

NEW
- Show progress while indexing.
- Add ability to select audio track.
- Add Software Encoder HEVC 10-bit
- Add "How to Use" button in the information menu.
- Support insertion of Intro/EndCard to the source audio with multi-channels up-to 10 channels.
[From Onigiri-FS's Request]

UPDATE
- Update FFmpeg 20180314-f706cdd
- Update FFplay 20180314-f706cdd

CHANGE
- Minimize the properties output.

FIX
- Fix conflict with another program that take control of Codec.
[Special thanks to JEDAi Encoder]
- Fix FFmpeg output file's MediaInfo with typos.
- Fix critical bug that consuming CPU when use Intro/EndCard video.
- Fix can't encode if not focusing to the list.
- Fix can't remove file from the list if the file was deleted after encoding error.

15/03/2018
Major Update

V=1.0.6646.2709 / API=2018.03.12.22.24.12

CHANGE
- Change folder name "language" to "languages".

FIX
- Fix changelog window bug.

13/03/2018
Minor Update

V=1.0.6645.41295 / API=2018.03.12.22.24.12

NEW
- Add changelog in the information menu.

UPDATE
- Update FFmpeg 20180312-939440a
- Update FFplay 20180312-939440a

CHANGE
- Minor change in API code.

12/03/2018
Minor Update

V=1.0.6645.28430 / API=2018.03.12.15.28.50

UPDATE
- Update from .Net Framework 4.6.2 to 4.7.1

CHANGE
- Support 64-Bit encoder from the test result show 50% increase in performance compare to 32Bit.
- Change C++ Redistributable to 64-Bit version.
- Change "Subtitle Remover" status to coming soon.
- Remove "Cross-Interlace" feature.

11/03/2018
Major Update

V=1.0.6643.35940 / API=2018.03.06.21.34.15

NEW
- Add duplicate button in queue's context menu.
- Add "After Completion" system in setting.
- Add support CPU's AVX2 extension with "Resizers" algorithm.
- Add show status in the right-list.
[From JEDAi Encoder's Request]
- Support Intel GPU HEVC Encoder both 8Bit and 10Bit.
[Special thanks to Pure's app]

UPDATE
- Update AviSynth+ r2636-MT.
- Update "Blur, Sharpen" algorithm with CPU's AVX2, SSE2 extension speed up 1.35x to 1.5x on Intel i7-7770.
- Speed up converting from RGB24/RGB48 to Planar RGB(A) - SSSE3, approx. doubled fps.
- Enhanced VfW exporting Y416 (YUV444P16) with CPU's SSE2 extension.

CHANGE
- Add timestamp at the end of output filename to prevent overwrite duplicate filename.
[From PeaLz-FS's Request]
- Optimize update system algorithm, decrease the load time.

FIX
- Fix can't import file with uppercase extension letter.
[Special thanks to RubyFansub]
- Fix current setting not the refer to the select index of the list.
- Fix swap between FPS and speed.
- Fix update system bug.
- Fix FFmpeg AAC audio broken sound.
[Special thanks to PeaLz-FS]

11/03/2018
Major Update

V=1.0.6639.40274 / API=2018.03.06.21.34.15

NEW
- Introduce encode by queues system.
- Add ability to save queues to project file as "Konayuki Project File [.kpj]"
- Add preview while encoding feature in the setting. [Default: Disable]
- Add GUI guide system to preview window.
- Add KONAYUKI PLUS encode's setting to output file's comment.
- Add multi-language tooltip.
- Add MediaInfo print-out in queue's context menu.
- Support subtitle filename for all languages.
- Support AMD GPU Encoder both H.264 and HEVC.
[Special thanks to WindSky-Fs]

06/03/2018
First Version

Konayuki Lefiya 1.0.6654.26453

NEW
- Add full GUI.
- Drag and Drop file feature.

21/03/2018
Major Update

Konayuki Lefiya 1.0

NEW
- Published to the public.
- Add Konayuki Sync Engine (KSE).
- Convenience to use.

26/05/2017
First Publish